E L K  K I N D  V E R D I E N T  E E N  N A A M

Elke functie verdient een titel (of dat maken we onszelf toch wijs).

 

Het is duidelijk dat wij een enorme passie hebben voor spreken, èn voor ondernemen.  En dat het onze missie is om ondernemende mensen te helpen hun boodschap met de wereld te delen, Door te overtuigen en te inspireren vanuit hun passie.  Door te spreken dus.

Zijn wij dan sprekerscoach?Nee, want wat wij doen, is meer dan enkel begeleiden bij spreken.

Noemen we onszelf dan businessmentor?  Ah ja... we helpen ondernemers.  Of toch liever salescoach?  Ah ja... we helpen ondernemers beter te verdienen...

Of noemen we onszelf nog anders?

Het was een zoektocht.  En we stellen duidelijk het WAS een zoektocht. Het antwoord altijd voor onze neus.  

Alles begint en eindigt met communicatie.  

En die titel?  Je mag kiezen.  Voor ons maakt het niet uit.  Voor ons gaat het om onze boodschap.  Om het spreken.  Om het inspireren, motiveren en transformeren.

En nu vraag je je wellicht af: 

"W A A R O M   S P R E K E N ?"  

We zijn er ons van bewust dat communicatie meer is dan spreken alleen. (alhoewel ;-))

Het gaat over alle informatie die je naar buitenbrengt, die je in de wereld stuurt. 

Dit is dus een vraag die wij regematig krijgen. 

En waarop we jou heel graag het antwoord geven...

Maar mogen we jou eerst een vraag stellen?

Welke handeling stel jij het meest van al op een dag?  Waar ben jij het meest mee bezig?  

Is dat je team aansturen?  Is dat contact leggen met potentiële klanten?  Of het onderhouden van contacten met reeds bestaande klanten?

Ben jij meer bezig met het administratieve?  En verdedig jij de stand van zaken bij je boekhouder?  Of bij vennoten?

Of misschien ben jij, zoals velen, op alle vlakken actief.

Heb je er ooit bij stilgestaan waar de rode draad ligt tussen al deze verschillende rollen?  Welke overeenkomst deze hebben?

Nee?

Wel, in iedere hoedanigheid, in iedere rol is het cruciaal dat je je boodschap kan overbrengen.  Vol impact.  Zodat anderen snappen waar je het over hebt, dat je hen aanzet tot actie, en dat ze op het einde van de dag nog steeds weten wat jij vertelde.

Dus ...

Waarom spreken ?

Omdat je dagdagelijks spreekt.  En dat je het dus maar beter onder de knie kan krijgen.

En de volgende vraag die we dan krijgen is deze:

"W A A R O M  Z O U  I K  L E R E N  S P R E K E N ? 

I K  K A N  D A T  T O C H?"

 

Wij begrijpen je vraag.  En het is ook een zeer logische vraag.

Laat ons maar onmiddellijk stellen: 'We denken dat we kunnen spreken.'

Sinds de leeftijd van 1,5 jaar spreken we.  Of brabbelen we toch.

Weet dat er, volgens ons, een verschil is tussen spreken en spreken.  

Het merendeel van de mensen ziet spreken enkel en alleen als een middel om hun eigen idee naar buiten te krijgen.  Ze spreken om wat zij kwijt willen.

En eerlijk?  Daar gaat het niet om.

 

W A A R O V E R   G A A T  H E T  D A N  W E L?

Inspirerend spreken gaat om de ander.  Om wat je toehoorder,  je gesprekspartner nodig heeft. 

Insprirerend spreken is de ander helpen. 

Inspirerend spreken gaat om inspireren, om motiveren en om transformeren.

Het gaat erom connectie te maken en te behouden.  En te weten waarom je iets zegt, hoe je het zegt.

Het gaat erom je boodschap zo te formuleren en te structureren dat de ander snapt waar je het over hebt, en wat je vertelt waardevol vindt.

Inspirerend Spreken gaat erom je zo in de markt te zetten dat je gepositioneerd wordt als de expert die je bent.

 

 

 

H O E  K A N  I K   D A T  D O E N? 

Daar bestaan technieken voor.

Het gaat erom deze technieken zo toe te passen dat je de taal van je gesprekspartner spreekt.  En enkel dan, dat garanderen we je, zal je de gewenste doelen halen.

Wees gerust, je hoeft het niet alleen te doen.  We helpen je graag.  We helpen je door te zorgen dat je de 3 cruciale pijlers van spreken meestert, zodat jij , ten allen tijde het resultaat haalt wat je verdient!

Mindset

'Amazing things rarely happen inside your comfort zone.' 

Wanneer je wilt groeien als spreker is het belangrijk om niet alleen de buitenkant (skills of trucjes) aan te pakken. Wie snel wil groeien, moet dieper duiken! Op het moment dat je daar je aandacht op richt, is dit met de juiste begeleiding altijd mogelijk. Het effect? Je merkt dat je verhaal goed valt,  dat je ineens super stevig en vrij voor een groep staat en dat het proces ook écht leuk is. Dat geeft dat ultieme gevoel van overwinning en het besef dat obstakels even nodig waren om je daaraan te herinneren.

Wij geloven dat de wereld rijp is voor het delen van nieuwe ideeën, sterke oplossingen en krachtige visies!

Content

Wat is jouw boodschap?  En voor wie is hij bedoeld?

Het doel van om het even welke presentatie of van om het even welk gesprek is je toehoorder iets te geven om over na te denken.  

Het gaat dus om de inhoud.  Wat zeg je wel?  Of wat net niet?  En op welke manier?  

Wij helpen jou de juiste structuur te vinden om jouw boodschap op een impactvolle, inspirerende manier over te brengen vanuit jouw passie en jouw kennis.

'

Overdracht

Dit gaat over het moment.  Je staat oog in oog met je toehoorder.  De voorbereiding is afgerond en nu is het essentieel om jouw boodschap goed over te brengen.  Jouw houding, je timing, je stemgebruik en je lichaamstaal maken of kraken jouw resultaat.

Wij helpen jou ervoor zorgen dat je toehoorder een positief blijvende ervaring heeft.