DISCLAIMER

Algemene informatie

Dank voor uw bezoek aan www.commacademy.be

Het is de missie van Comm'Academy om ondernemende mensen te helpen om hun boodschap te delen met de wereld.  En dat door te overtuigen en inspireren vanuit hun passie.  Comm’Academy is ervan overtuigd dat je hierdoor meer liefde, geluk en rijkdom ontvangt aangezien je een antwoord biedt op uitdagingen van anderen. ……

 

Aanvaarding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Comm’Academy.  Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.  Comm’Academy behoudt zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijke wijzigen en/of te vervangen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van Comm’Academy is informatie van algemene aard en houdt geen individueel advies in.  De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  Comm’Academy garandeert echter niet dat deze informatie volledig juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is.  Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend. 

Comm’Academy is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website.

Verwijzingen

Op de website van Comm’Academy kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen.  Verwijzingen naar websites en anderen bronnen die niet door Comm’Academy worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen.  Comm’Academy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt.

Overeenkomsten

De informatie op de website van Comm’Academy is vrijblijvend en is niet bedoelt als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.  Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nooit rechten worden ontleend.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met klanten is het Belgisch recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden.

https://www.commacademy.be/alegemenevoorwaarden van Comm’Academy van toepassing

Persoonsgegevens

alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan Comm’Academy stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.  Comm’Academy verwerkt uw persoonsgegevens conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Alle informatie over hoe Comm’Academy uw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt vindt u terug in ons privacy-beleid https://www.commacademy.be/privacybeleid

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Comm’Academy.  Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.  De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.