De wet van Parkinson stelt dat het werk van een taak uitdijt naar de tijd die beschikbaar is om een taak te realiseren: work expands to fill the time available for its completion. Cyril Northcote Parkinson formuleerde deze op waarneming gebaseerde wet in 1958 in zijn boek Parkinson’s Law.

 

Drie soorten meetings

Iedereen kent ze wel… de vergaderingen die al weken een blokkage van je agenda veroorzaken.  De vergaderingen waarvoor iedereen een excuus zoekt. Vergaderingen die zo vermoeiend zijn en totaal niet functioneel.

 

Volgens Seth Godin zijn er drie soorten meetings, of vergaderingen:

  • informatie meetings: hier worden deelnemers geïnformeerd, of ze het nu leuk vinden of niet
  • besprekingen: hebben als doel input te geven, richting te geven of feedback te ontvangen
  • toelatingen: 1 iemand stelt iets voor in de hoop dat de ander ja zegt (maar het recht en de kracht heeft om nee te zeggen)


Zoals C. Northcote Parkinson zegt “work expands so ass to fill the time available for it’s completion (and not according to how complex it really is)”

Dus wanneer we dit toepassen op het vergaderen, komt het er vooral op neer dat we eindeloos vergaderren omdat er geen tijdskader werd vooropgesteld.

Tips bij een meeting

Als je volgende tips meeneemt bij de volgende meeting zal je veel gerichter praten en zal een vergadering niet als belastend gezien worden maar eerder inspirerend.

Tip 1: Limiteer de tijd 

Zoals Parkinson stelt: hoe meer tijd er is, hoe meer er gebruikt zal worden en dus zal er op een vergadering meer geleuterd worden.  Door vooraf een tijdskader op te stellen (en dit op voorhand te communiceren) zal er veel krachtiger vergaderd worden.

 

Tip 2: Gebruik de vragen-regel

Er zijn drie soorten vragen die gesteld kunnen worden en je dient deze volgorde te respecteren.

Tip 3: Begin met de uitlegvragen

Hierin wordt een uitleg gevraagd voor dingen vroeger besproken, of zaken die in de dagelijkse werking duidelijk zijn geworden.  

 

Tip 4: Begripsvragen

Vervolgens heb je begripvragen. Deze dienen vooral om procedures te ondersteunen en te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit, met hetzelfde doel voor ogen.

 

Tip 5: Debatvragen

Als laatste heb je de debatvragen.
Met deze vragen toon je aan hoeveel jezelf weet maar daag je ook de anderen uit.

Tip 6: Vergader rechtstaand

Dit zorgt voor meer enthousiasme en betrokkenheid.  Men zal ook veel sneller tot consensus komen en beslissingen nemen.

 

Tip 7: Ban

Ban telefoons en computers uit de vergaderruimte.

Indien je deze opbouw gebruikt, dus deze volgorde, zal je merken dat de antwoorden die je krijgt veel bevredigender zijn dan wanneer je in het wilde weg aan het praten bent.

NIEUWE OPLEIDING

"SWITCH YOUR PITCH"

28 november & 5 december + individuele video opnamesessie

Leren pitchen voor een publiek
en voor de camera.